LÆRING og LEfor LIVET

 LEV - Fra frivillighed til karriere: Et personligt udviklingsforløb for digitalt indfødte børn og unge"Et frivilligt arbejde kan ligesom et studiejob åbne for mange muligheder, når det gælder din fremtidige karriere. Med et frivilligt arbejde får du mulighed for at gøre en positiv forskel og måske finde en dybere mening med det, du laver."

- Aarhus Universitet


   LEV


      - LÆRING  og LEG for LIVET

          


         Furesø eSports initiativ LEV er et personligt udviklingsforløb for digitalt indfødte børn og unge, der arbejder frivilligt i Furesø eSport og evt. har/får et lønnet deltids-job i en LEV Partner virksomhed ved siden af, og dermed er engageret i disse aktivitets-typer parallelt:


         1. Forenings-frivillig: LEV Student er typisk instruktør som Ung-Træner eller Chef-Træner, for et hold i Foreningen.
         2. MasterClass: I selve (ud-)dannelses-forløbet, hvor grundelementet er ét månedligt 2-timers kompetence-modul, undervises LEV Student i bl.a. i LifeSkills/21stCenturySkills, Ledelses-kompetencer, og faglighed i foreningens kerneaktivitet; esport. Forløbet er udviklet til unge instruktører, der har/får ansvar for egen og andres personlige udvikling, og det afsluttes årligt med udstedelse af individuelt diplom/anbefaling.
         3. Virksomheds-stilling: LEV Student er ansat medarbejder i en LEV Partner virksomhed, i en udviklings-stilling.         Typisk er en deltager i LEV Programmet engageret i et fuldtidsstudie i folkeskolen, på universitet eller lign. Ved siden af deltager LEV Studenten i mindst de to første LEV aktiviteter:


          LEV AKTIVITET

          KOMPENSATION

          Fra 18 år

          KOMPENSATION

          13-17 år

          KOMPENSATION

          Under 13 år

          FINANSIERET

          AF

          SKATTE-PLIGTIG?

          1. Forenings-frivillig/hold-undervisning (2,5 timer pr. uge)

          Ca. kr. 50/time*4  

          Ca. kr. 30/time*4  

          *1  

          Furesø eSport / Virksomhed

          Skattefri

          godtgørelse

          2. LEV Master Class (10-12 moduler pr. år á 2 timer)

          Ca. kr. 50/time*4  

          Ca. kr. 30/time*4  

          *1  

          Skattefri godtgørelse

          3. LEV Partner stilling (0-20 timer pr. uge)

          Kr. 123/time*5  

          Kr. 75/time*5  

          *1  

          Skattepligtig indkomst

          TIL TRAINEE (LEV AKTIVITET 1+2+3)                   PR. MÅNED

          INDTÆGT

          Fra 18 år

          INDTÆGT

          13-17 år

          Kr. 625  

          Kr. 375  

          - LEV Partner stilling 5 timer/uge

          Kr. 3.208  

          Kr. 1.950  

          - LEV Partner stilling 10 timer/uge

          Kr. 5.791  

          Kr. 3.525  

          - LEV Partner stilling 20 timer/uge

          Kr. 10.957  

          Kr. 6.675  

          LEVG PARTNER VIRKSOMHEDS-SPONSORAT        PR. MÅNED

          OMKOSTNING

          Fra 18 år

          OMKOSTNING

          13-17 år

          Pr. LEV Partner Student ansat i virksomheden

          Kr. 625  

          Kr. 375  


            FAQ

             

            Hvem kan bliver LEV Master Class Student eller Graduate Student?

            LEV Master Class Student: Alle børn og unge, der er fyldt 13*1 år, som også er frivillig Forenings-instruktør. En Trainee er typisk under fuldtids-uddannelse i folkeskolen eller i gang med en ungdomsuddannelse.

            LEV Graduate Student: Alle unge, der er færdige med en ungdomsuddannelse, uanset om de går på universitet er iværksættere, eller lign.            Hvad laver man som "Forenings-frivillig"  i Furesø eSport?

            Mange arbejder som frivillig Ung-Træner eller Chef-Træner, og er fast tilknyttet et hold, der træner ugentligt. Hvis du synes der er noget, der er endnu mere spændende end at undervise som esport-instruktør, kan du arbejde frivilligt, som f.eks. SoMe-konsulent, teknik-ansvarlig, journalist, fotograf/drone-pilot, Streamer eller YouTuber. Du arbejder frivilligt på de betingelser, der fremgår af Frivillig-Aftalen, som også beskriver din deltagelse i Leder Udannelsen.            Hvor længe var et LEV Student forløb?

            En "LEV sæson" følger skoleåret, som afsluttes årligt i juni måned med udstedelse af individuelt diplom/anbefaling. En LEV Student, og vedkommende forældre, hvis mand er under 18 år, forpligter sig til / skal indstille sig på, at være tilknyttet LEV program i mindst 6 måneder. Derefter kan man fortsætte så længe man har lyst.               Hvad er fordelene for en LEV Partner virksomhed og hvad koster det?

               Alle organisationer, der ønsker at støtte børn og unges erhvervsudvikling og i tillæg kan drage nytte af de unges arbejdsindsats, som ansatte i organisationen, kan deltage.


               For en LEV Partner Virksomhed kan programmet ses som en omkostnings-attraktiv leder-(ud)dannelse for time-ansatte unge. Et LEV Partner engagement kan være en del af virksomhedens CSR-aktiviteter.


               LEV Programmets virksomheds-sponsorat koster pr. LEV Student, der er ansat i virksomheden min. kr. 375 (13-17 år) / kr. 625 (Fra 18 år) pr. måned. For dette beløb deltager én LEV Student i Graduate Uddannelsen (2 timers undervisning pr. måned) og er i ledelses-praktik i Furesø eSport, typisk som Ung-Træner eller Chef-Træner (2,5 timers praktik om ugen). Aftalen sparer din virksomhed udgifter til medarbejder-opkvalificering, herunder kursus-udvikling, kursus-afvikling, instruktør-lønninger og løn til dine ansatte under gennemførsen af uddannelsen, svarende til mange tusinde*2 kroner.


               Nærværende eKlub Graduate Program er bare én af mange Samarbejds-muligheder mellem Furesø eSport og erhvervsvirksomheder.                  Hvem finansierer forløbet for den enkelte LEV Master Class Student eller LEV Graduate Student?


                  1. Forenings-frivillig rollen (2,5 timer pr. uge) finansieres af Furesø eSport, som en godtgørelse, der typisk er skattefri. Furesø eSports medlems-kontingenter og kommunale puljer og tilskud gør finansieringen mulig. Kr. 3-6.000 årligt
                  2. LEV Graduate Program (8-12 samlinger pr. år á 2 timer) finansieres bl.a. af eParents-programmet inkl. forældre til den enkelte trainee, suppleret af aftaler med Graduate Partner virksomheder.
                  3. Virksomheds-stilling (0-20 timer pr. uge) kompenceres med løn, af den virksomhed, som har den enkelte Trainee tilknyttet - typisk på samme vilkår, som virksomhedens andre ansatte i lignende stillinger.                     Hvordan skal LEV Student-forældre støtte LEV Programmet?

                     Forældre forventes af støtte en LEV Student fremmøde til - og gennemførelse af - LEV Master Class / Graduate Programmet. Modulerne undervises i week-ender med to timer pr. måned. Frivillig-Aftalen, som er en kontrakt mellem Furesø eSport og den enkelte Ung-Træner eller Chef-Træner beskriver den frivilliges forpligtelse til at deltage i LEV Programmet, inkl. Leder Uddannelsen.                     Får jeg, som LEV Student, løn eller godtgørelse for min deltagelse i LEV Master Class / Graduate Program moduler?

                     Ja*4, din godtgørelse for dit frivillige arbejde i Furesø eSport dækker både din ugentlige træning, som Ung-Træner eller Chef-Træner, samt de ca. 2 timer pr. måned, som du skal bruge på fysiske samlinger til Graduate Programmets kompetence-moduler. Der er ikke tale om en timeløn, men den samlede kompensation kan beregnes til typisk mellem kr. 30/time (13-17 år) og kr. 50/time (18+).                        Hvad får jeg i godtgørelse og løn?

                        Det afhænger af hvor gammel du er, hvor mange timer om ugen du er frivillig, og hvor mange timer om ugen du arbejder i en Graduate Partner virksomhed. Satser for skoleåret 2024/25:


                        • Godtgørelsen for frivilligt arbejde, inkl. deltagelse i Graduate Program fremgår af fodnote *4
                        • Timelønnen i en Graduate Partner virksomhed varierer, bl.a. afhængig af ansvarsområde, se fodnote *5.                           Kan Trainee være iværksætter i egen virksomhed?

                           Hvis du arbejder som selvstændig iværksætter, så er der ikke en Graduate Partner virksomhed til at betale din godtgørelse i programmet.


                           En ekstern funding-partner, som søges i fællesskab med Furesø eSport, kan som alternativ indgå særlig aftale om at finansiere løn eller godtgørelse for en Trainees Virksomheds-stilling i egen virksomhed. Det forudsætter, af du har udarbejdet en Business Case eller en 

                           Epic Hypothesis Statement for din iværksætter-ide, som en funding-partner accepterer. Hent yderligere inspiration
                              Hvilke opgaver kan aftales og udføres under en "Virksomheds-stilling"?

                              Den samarbejdende virksomhed aftaler med den enkelte Trainee hvilket arbejde, der udføres, og typisk vil det være samme type arbejde som andre medarbejdere i virksomheden i lignende stillinger, selvom de ikke er tilknyttet Graduate Programmet.


                              Der er tale om en udviklings-stilling, og derfor forventes, at en Trainee tildeles og påtager sig opgaver, som er kompetence-udviklende, og, at der er dialog mellem virksomhed og trainee om hvordan begge parter drager fordel af, at Trainees ansvarsområder justeres i forhold til hvordan Trainee tilegner sig kompetencer, herunder hvornår Trainee evt. skifter opgaver og ansvar.


                              Virksomheder, der tilbyder opgaver indenfor IT, teknologi, streaming, programmering, journalistik/casting og service-virksomhed er efterspurgte af Furesø eSports frivillige og af Graduate Programmet.                                Kan man deltage i Graduate Programmet, som Trainee, uden at være ansat i en Graduate Partner Virksomhed?

                                Samarbejdet mellem folkeoplysende foreninger og erhversvirksomheder skaber en væsentlig win-win synergi, hvor den enkelte trainees tilegning af nye kompentencer og erfaring er hensigsmæssig.


                                Det er muligt for Trainee at starte i Graduate Uddannelsen og at blive Forenings-instruktør inden der er fundet en relevant Graduate Partner til Virksomheds-stilling.                                   Kan jeg få et lønnet arbejde i en Graduate Partner Virksomhed - hvis jeg bliver frivillig i Furesø eSport?

                                   Ja, hvis du bliver anbefalet til programmet af Furesø eSport, og vi kan finde en Graduate Partner virksomhed til dig.                                      Kan min nuværende arbejdsgiver bliver Graduate Partner virksomhed?

                                      Du eller din arbejdsgiver kan kontakte Furesø eSport med henblik på at drøfte en aftale, hvis du er:


                                      • ansat i en virksomhed, som er interesseret i Graduate Programmet
                                      • frivillig i en forening og ønsker hjælp til at finde en Virksomheds-stilling i en Graduate Partner virksomhed
                                      • en virksomhed, som ønsker at drøfte et Graduate Program for sine ung-arbejdere.                                         job i Virksomhed

                                            

                                           Furesø eSports Graduate Program er for digitalt indfødte børn og unge, der arbejder frivilligt i Furesø eSport og har/får et lønnet deltids-job i en Graduate Partner virksomhed ved siden af, og dermed er engageret i disse aktivitets-typer parallelt:


                                           1. Graduate Uddannelsen:  I selve (ud-)dannelses-forløbet, hvor grundelementet er et månedligt 2-timers kompetence-modul, undervises Trainee i bl.a. i LifeSkills/21stCenturySkills, Ledelses-kompetencer, og faglighed i foreningens kerneaktivitet; esport. Forløbet er udviklet til unge instruktører, der har/får ansvar for egen og andres personlige udvikling, og det afsluttes årligt med udstedelse af individuelt diplom/anbefaling.
                                           2. Forenings-instruktør: Trainee er instruktør, typisk som Ung-Træner eller Chef-Træner, for et hold i Foreningen.
                                           3. Virksomheds-stilling: Trainee er ansat medarbejder i en Graduate Partner virksomhed, i en udviklings-stilling.

                                                 4. Job i Virksomhed: Hel- eller deltids-stilling i en virksomhed på markedsvilkår.                                               Fodnoter


                                               *1: Hvor ung må man være for at hjælpe til, som frivillig i en forening? På nuværende tidspunkt skal man være fyldt 13 år:

                                               "Børn under 13 år må ikke arbejde frivilligt. Medlemmer under 13 år må gerne hjælpe i foreningen, men ikke være fast frivillig som hjælpeinstruktør eller træner". Kilde: DGI

                                               "Hvordan kan vi få 11-12-årige med, starte stille og roligt og give dem et ansvar?" Kilde: Herlev Gymnastik


                                               *2: En Graduate Partner Virksomheds sparede interne uddannelses-omkostninger pr. måned:

                                               Kr. 150/250 pr. trainee - Løn under kursus (2 timer/måned)

                                               Kr. 780/1.300 pr. trainee - Løn under ledelses-praktik i forening (2,5 timer/uge)

                                               Kr. 1.200(?) pr. kursus-instruktør - Løn under intern kursus-afvikling (2 timer/måned)

                                               Kr. X.xxx pr. kursus - Omkostninger til kursus-udvikling og -opdateringer.


                                               *3: Hvis man ikke er i Virskomheds-stilling, så er man enten under 13 år*1, venter på at finde en Graduate Partner, eller har selv fravalgt dét at arbejde i en erhvervs-virksomhed parallelt med sit Forenings-instruktør job. Et individuelt aktivt fravalg af en virksomheds-tilknytning gøres efter særlig aftale mellem Trainee, Furesø eSport og Graduate Program Board.


                                               *4: Kompensationen for frivilligt arbejde i Furesø esport, se Frivillig-Aftalen, der for skoleåret 2024/25 er ca. kr. 3.465 pr. år (13-17 år) / kr. 5.775 (Fra 18 år) udbetales uafhængigt af det faktisk leverede antal timer jf. retningslinjer for Skattefri godtgørelser for ulønnet frivilligt arbejde. Det samlede time-antal beskrevet i Frivillig-Aftalen svare til ca. 12,5 pr. måned. Dermed kan den årlige kompensation (11 måneder) omregnes til ca. kr. 315 pr. måned eller ca. kr. 30 pr. time (13-17 år) / kr. 525 pr. måned eller ca. kr. 50pr. time (Fra 18 år).


                                               *5: Timelønnen for ansættelsesforholdet afgøres af den enkelte Graduate Partner virksomhed. De angivede saster øverst på denne side er estimeret pba. oplysninger hentet fra jobpatruljen.dk samt dialog med vores Trainees og vores Graduate Partner virksomheder.

                                               unsplash