KIG FORBI - ELLER PRØVE-TRÆN MED HOLDET GRATIS 

Du er altid velkommen til at kigge forbi en træning sammen med din mor eller far - efter forudgående aftale med det aktuelle holds instruktør. På etablerede hold kan du, hvis holdet ikke er overtegnet, efterfølgende normalt aftale at deltage gratis i 2 fulde hold-træninger, altså uden at betale kontingent først.


Hvis du ikke har fundet dig til rette på dit hold indenfor 2 uger, eller af anden grund fortryder din tilmelding efter at have betalt kontingent, så kan kontingentet refunderes forholdsmæssigt mod et gebyr på kr. 200. 


KONTINGENT OG PRISER

Opdateret 29. august 2020

Aktivitet

Priser

Bemærkning

Kontingent, aktivt medlem, pr. sæson (August - marts)

Kr 1.500 (Skolestart til påske)

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning med træner i lokaler der disponeres af Furesø eSport.   (*Corona)

Kontingent, aktivt medlem, Forår (April - juni)

Kr. 500  (Påske til sommerferie)

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning, som ovenfor. 

Kontingent, aktivt medlem, pr. ½-sæson (Dec. - marts)

Kr. 750

Inkl. tilmelding til ét hold med ugentlig hold-træning, som ovenfor. 

Kontingent, aktivt medlem, på venteliste

Kr. 0

Gratis at stå på venteliste - indtil man tilbydes et hold

Kontingent, online medlem, pr. sæson (August - juli)

Kr. 500

Kontingent for aktive medlemmer, der kun træner og spiller online, med ret til at deltage i og repræsentere klubben ved turneringer og stævner

Kontingent, turneringsspillere

Kr. 300

Spillere der repræsenterer klubben ved turneringer og stævner

Kontingent, passivt medlem

Kr. 0

Passivt medlem modtager nyhedsbreve, ingen kontingent

Kontingent for trænere

-

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som træneren evt. selv spiller på

Kontingent for fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer

-

Fuld kontingentfritagelse for ét hold, som medlemmet evt. selv spiller på
Deltagelse i foreningens stævner, medlemmer

Fra kr. 0 (**)

** Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.

Deltagelse i foreningens stævner, gæster

Fra kr. 100

Priser for dagsstævner og stævner med overnatning annonceres pr. stævne.

*Corona: Af sundhedsfaglige og andre hensyn kan træner-gruppen vælge at tilrettelægge et holds træning, så træningen i vores trænings-lokale erstattes af eller suppleres med online-træning.

BETALING AF KONTINGENT

Du skal betale dit fulde sæson-kontingent når du er tildelt et hold. Kontingentet betales via bankoverførsel til Furesø eSport's Danske Bank konto (9570) 12864329 med beskeden "Kontingent" efterfulgt af dit fulde navn. Ang. fortrydelsesret, se tabellen nedenfor.

MEDLEMSBETINGELSER 

 Se også foreningens vedtægter.

Hvad

Hvordan (Betingelser)

Indmeldelse, medlemskab

Man melder sig ind i foreningen via furesoe-esport.dk HER. Når man har meldt sig ind og er lbevet tildelt et hold, har man pligt til at betale det kontingent, der er oplyst ved indmeldelsen. Man er medlem for den periode man har betalt kontingent.

Fortrydelsesret

Hvis du kke har fundet dig til rette på dit hold eller af anden grund fortryder din tilmelding inden for 2 uger, så kan kontingentet refunderes forholdsmæssigt mod et gebyr på kr. 200. 

Udmeldelse

Medlemskabet udløbet automatisk efter den perioden, der er betalt kontingent for. Udmeldelse i kontingent-perioden skal ske skriftlig til kasserer, og man er ikke, bortset fra fortrydelsesretten nævnt ovenfor, berettiget til kontingent-refusion.

Udelukkelse og eksklusion

Jf. vedtægterne kan et medlem udelukkes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen. Brud på foreningens etiske kodeks og mobning, herunder digital mobning, anses som handlinger, der er til skade for foreningen.